Contact

Print Friendly, PDF & Email

RAAMKO
Tel:     085-4853287
Email: info@raamko.nl

KVK nr.: 81254091
BTW nr.: 862019680B01
Rabonr.: NL63RABO0151231621

Adres Showroom/magazijn:
Ambachtsweg 7A
2964LG Groot-Ammers

Bezoek showroom/magazijn is alleen op afspraak mogelijk.

ALGEMENE VERKOOP-LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN:

Op al onze leveringen en diensten zijn onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar via onze website www.raamko.nl en ook op te vragen

PRIJZEN
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en door u afgehaald ons magazijn tenzij anders aangegeven.

VERZENDKOSTEN
Voor verzending van uw bestelling kan het zijn dat RAAMKO kosten in rekening brengt. Deze zijn afhankelijk van hetgeen u besteld en waar het afgeleverd dient te worden.

BETALING
Na een bestelling ontvangt u een opdrachtbevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de betalingsgegevens. Deze dient u te controleren en te bevestigen.
Na dit is bevestigd, ontvangt u indien van toepassing (maatwerk, bij voorraad niet) een factuur (indien op rekening niet goedegekeurd). Nadat u de betaling heeft voldaan, vragen wij u bericht te geven dat de betaling is uitgevoerd. De opdracht is dan definitief.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Indien u akkoord gaat met de door ons voorgestelde prijs, ontvangt u een bevestiging en/of factuur. Hierin staat alles m.b.t. uw bestelling. Controleer dit nauwkeurig, let daarbij goed op maat,kleur, uitvoering, draai- en schuifrichting etc.
Indien alles naar wens is dient u tenzij anders overeengekomen de opdrachtbevestiging schriftelijk te bevestigen. Dit kunt u doen per mail (info@raamko.nl) of per post.

Daarna maakt u, (indien niet anders overeengekomen) 30% van het totaalbedrag over op bankrekeningnummer: Rabobank nr.: 1512.31.621, vermeld u hierbij duidelijk het factuurnummer. Wanneer wij de aanbetaling van u hebben ontvangen, plaatsen wij uw bestelling bij de fabriek.

LEVERTIJDEN
Levertijden zijn afhankelijk van de producten die u besteld. De gemiddelde levertijd wordt op de opdrachtbevestiging vermeld. (diverse producten uit voorraad leverbaar).
Deze levertijden zijn onder voorbehoud, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Onze producten worden compleet geleverd, inclusief glas, beslag en hang en sluitwerk. Raamko is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies en/of beschadiging van de bestelling door het post/verzendbedrijf of fabrikant.

Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal RAAMKO zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Van tevoren zal dan via een e-mail aan u duidelijk worden gemaakt dat er een vervangend artikel geleverd kan worden. U kunt dan nog aangeven of u het product wenst te ontvangen of dat u afziet van de overeenkomst.

AFHALEN
U dient uw bestelling uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst in onze vestiging af te halen. Na deze termijn vervalt uw aanbetaling en uw rechten op hetgeen u heeft besteld.
Nadat u uw bestelling heeft gecontroleerd op juistheid en eventuele beschadigingen, wordt deze aan u overgedragen. Het laden gebeurt onder uw eigen verantwoording en risico.

BEZORGING
Mocht u uw bestelling door ons laten bezorgen, dan dient u het restbedrag of vooraf aan ons te voldoen, of contant bij aflevering te betalen. Bij aflevering is geen pinmogelijkheid. Hiervan wordt niet afgeweken, mits vooraf anders afgesproken.

Het afleveradres dient met een vrachtwagen bereikbaar te zijn. Indien dit niet het geval is, dient u dit vooraf te melden, dan wordt vervoer op een andere manier georganiseerd.

Bij aflevering wordt minimaal 1 dag voor levering de afleverdag afgesproken. U dient de gehele dag aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Tijdslevering is in overleg mogelijk. Indien u niet aanwezig bent, zullen de producten door de chauffeur retour worden  genomen en ontvangt u nogmaals een rekening voor transport, met als aanvulling de kosten voor retourvracht.

Bij aflevering bent u als klant verantwoordelijk voor het lossen van de producten. Dit houdt in: dat u de ramen, deuren, kozijnen vanuit wagen/of van kozijnbok af tilt. Wanneer u niet in staat ben dit uit te voeren, dient u dit vooraf aan ons te melden
zodat wij deze zorg op ons kunnen nemen. Als dit niet vooraf is gemeld, zullen de producten door de chauffeur retour worden genomen en ontvangt u een extra rekening voor transport, met als  aanvulling de kosten voor retourvracht.

Aan de kwaliteit van onze ramen en deuren wordt de grootste zorg besteed. Mocht er desondanks een mankement geconstateerd worden, dan moet u dit onmiddellijk melden aan de vervoerder die de goederen bezorgt. Latere reclamaties kunnen niet in behandeling worden genomen. U dient bij  aflevering dan ook het product te controleren en de pakbon te ondertekenen. Dit is voor Raamko het bewijs dat de producten correct en onbeschadigd zijn ontvangen.

GARANTIEVOORWAARDEN

Op al onze producten wordt tot max 10 jaar fabrieksgarantie, afhankelijk van de producten. RAAMKO geeft garantie op productiefouten. Onder een productiefout verstaat men een fout die tijdens de productie is gemaakt, waardoor het artikel niet datgene doet, wat het moet doen. Glas valt NIET onder de garantievoorwaarden

De garantie vervalt indien: het product niet goed vervoerd wordt – het product niet deskundig of onjuist is geplaatst – het product geheel of gedeeltelijk is gedemonteerd of gedemonteerd is  geweest.

Bij de door de fabrikant bevestigde fabrieksfouten wordt het desbetreffende onderdeel opnieuw geleverd. U dient indien de montage niet door ons is uitgevoerd deze zelf te vervangen. Wanneer een nieuw product of onderdeel wordt geleverd, dient u wanneer u bij aankoop het product zelf heeft afgehaald, het nieuwe product of onderdeel ook zelf af te halen. Uiteraard is verzending hiervan optioneel ook mogelijk.

Zowel Raamko als de fabrikant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten welke gemaakt worden voor eventuele montage, en/of andere werkzaamheden. Het leveren van een nieuw onderdeel of product is dan ook het maximale wat uitgekeerd wordt. De producent bepaald of een claim onder de garantievoorwaarden valt.

Indien u aanspraak wilt maken op garantie, is het van belang RAAMKO een e-mail te sturen met daarin uw factuurnummer, naam en adres, telefoonnummer. Daarnaast omschrijft u zeer nauwkeurig de reden voor het retourneren, ten alle
tijden inclusief foto. Deze e-mail stuurt u naar info@raamko.nl. Wij sturen het bericht indien nodig door naar de fabrikant, waarna wij na ontvangst van de reactie van fabrikant schriftelijk contact met u opnemen. Hierbij wordt de informatie verstrekt of u recht heeft op garantie. Bij een geschil zijn wij geen partij en dient u dit vervolgens verder af te handelen met de producent.

HERROEPINGSRECHT
RAAMKO doet er alles aan om u een goed product te leveren. Alle maatwerk artikelen die RAAMKO levert kunnen niet geretourneerd worden. Indien u een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal RAAMKO zorg dragen voor het verzenden van het juiste product.

AANSPRAKELIJKHEID
RAAMKO is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou zijn voortgekomen uit het gebruik van de door ons geleverde producten of door ons beschikbaar gestelde producten.RAAMKO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel als immaterieel die het gevolg zou zijn van gebruik van de door RAAMKO verkochte producten.

De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. RAAMKO kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. RAAMKO is niet aansprakelijk voor  de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie
op haar website. RAAMKO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve vermeldingen op de website van prijzen, kleuren en productinformatie. RAAMKO  is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van de bestelling.

OVERMACHT
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft RAAMKO in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden, door u dit schriftelijk mede te delen en zonder dat RAAMKO gehouden is tot enige schadevergoeding.

KLACHTEN / GESCHILLEN
RAAMKO streeft naar tevreden klanten. Mocht u desondanks een klacht hebben, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dit het liefst per e-mail. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u ook een e-mail sturen naar info@raamko.nl. Op overeenkomsten tussen RAAMKO en u als consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets van de website www.raamko.nl mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Raamko.